fbpx
Skip to content

Persondatapolitik for kunder af VanKompagniet A/S

Persondatapolitik for kunder
VanKompagniet A/S

Ifølge persondatalovgivningen skal virksomheder, der er dataansvarlige, have en
privatlivspolitik der beskriver hvordan personlige oplysninger bliver behandlet.
Politiken skal bl.a. redegøre for typer af data, formål og behandlingshjemmel, samt
forklare hvilke tiltag, der er blevet gjort rent sikkerhedsmæssigt for at sikre at
tiltagene efterleves. Her finder du VanKompagniet A/S privatlivspolitik.
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os.


Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

 1. Når du kontakter os personligt, telefonisk eller via e-mail, beder vi dig opgive
  oplysninger om dig og din varebil, så vi kan hjælpe med at løse din sag. Vi indsamler dit
  navn, adresse, e-mail, telefonnummer og en beskrivelse og tilbud i sagen, så vi kan assistere
  dig bedst muligt med henblik på udstyr til din varebil.
 2. Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, f.eks. om
  hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse
  og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen
  på hjemmesiden, forbedre denne og foretage målrettet markedsføring.
 3. Når du køber et produkt på Hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om dig,
  fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilke produkter du køber
  med det formål at vi kan levere produkter og ydelser til dig.

Hvad er grundlaget for indsamlingen?

Vi indsamler kun de oplysninger om dig som er nødvendige for at vi kan hjælpe dig med at løse sagen.

Brug af databehandlere
Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af
hjemmesiden, sagsstyrings- og bogføringsprogrammer mv.
Disse virksomheder er selvstændige databehandlere og under vores instruks. De
behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende
dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed
om disse.

Hvem videregiver vi oplysningerne til?
Vi videregiver oplysninger om dig og din varebil hvis vi har aftalt, at vi har brug for at
involvere vores samarbejdspartnere eller andre for at kunne løse opgaven for
dig. Disse virksomheder er ligeledes selvstændige databehandlere.
I nogle tilfælde er vi retsligt forpligtede til at videregiver dine oplysninger – f.eks.
lovpligtige indberetninger til myndigheder.

Dine rettigheder
For at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som
dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten
Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet,
hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener,
hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte
være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om
dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig
anmodning til os sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du
bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig,
opfordres du til at rette henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet hos
os. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at kunne
overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, garanti eller reklamationsret, er vi
ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger
til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener at de oplysninger, vi behandler om
dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en
anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af
dine personoplysninger.
Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle
dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300
København K over vores behandling af dine personoplysninger. www.datatilsynet.dk.
Denne version er senest opdateret i april 2021